Gezond leven kan alleen op een gezonde planeet

Gezonde planeet

We zetten ons op meerdere manieren in voor een gezonde planeet. We streven ernaar om in 2050 in de hele keten volledig circulair te zijn. In de hele keten, van grond tot mond. Daarnaast willen we in 2040 klimaatneutraal telen.  

 

Gezond leven kan alleen op gezonde planeet

Inzicht in onze milieu-impact

Hoe weten we nou hoe duurzaam we bezig zijn? Meten is weten. Dat doen we met de Hortifootprint. Dit is een techniek om de milieu-impact, de footprint, van producten te berekenen. Deze levenscyclus analyse is speciaal ontwikkeld voor de tuinbouw en rekent op basis van de PEFCR-berekening. We kijken onder andere naar de impact van onze producten op klimaat, de ozonlaag, ioniserende straling, waterschaarste, land-, water- en luchtverontreiniging en uitputting van grondstoffen.

We krijgen dankzij de Hortifootprint inzicht in onze milieu-impact en waar we kunnen verbeteren om zo onze doelstellingen te bereiken.

Inzicht in onze milieu-impact