Een mini-energiecentrale in de kas

Warmtekrachtkoppeling

Onze telers wekken zelf warmte op met een warmtekrachtkoppeling; een WKK. De warmte die vrijkomt gebruikt hij in de kas. De elektriciteit kan de teler ook goed gebruiken in zijn kas. Een groot deel van de energie blijft over en die levert hij terug aan het net. 
De CO2 die bij het proces vrijkomt, hebben de planten weer nodig om te groeien. Heel efficiënt dus! Een WKK is een goede manier om met fossiele brandstoffen om te gaan.