Zonnepanelen op onze pakstations

In onze pakstations maken we waar mogelijk gebruik van alternatieve energiebronnen. Op een van de pakstations waar we onze paprika’s verpakken, liggen 3.500 zonnepanelen op het dak. Daarmee voorzien we grotendeels in de totale energiebehoefte van dit pakstation. Op de locatie waar we de tomaten verpakken, maken we bovendien ook gebruik van restwarmte door hiermee het water te verwarmen waarmee de kratten van de tomaten worden gewassen.