Harvest House zet grote stap in verduurzaming verpakkingen

Harvest House verlaagt de impact van plastic op het milieu. Zij adviseert haar klanten over de juiste keuze in duurzame verpakkingen én voert zelf een verduurzaming in materiaalkeuze door. Een eerste stap in deze verduurzaming is de overgang naar rPet verpakkingen, waardoor we niet onnodig fossiele brandstoffen uit de aarde halen. rPet is een ‘plastic’ vervaardigd uit gerecycled PET en is vervolgens ook weer 100% recyclebaar.
De omschakeling van OPS naar rPet heeft dit voorjaar geleidelijk plaatsgevonden.

Verpakkingsmaterialen staan volop in de spotlights. Ook groenten en fruit kunnen niet zonder.
Aan de ene kant is verpakken wenselijk vanwege de houdbaarheid van producten om zo derving te voorkomen. Aan de andere kant wordt de roep vanuit consumenten en retailers om hierin te verduurzamen groter. Als vruchtgroentenspecialist neemt Harvest House hierin haar verantwoordelijkheid. Het verpakkingsbeleid van Harvest House is erop gericht enerzijds het gebruik van verpakkingsmaterialen te verminderen en anderzijds ervoor te zorgen dat de gebruikte materialen maximaal gerecycled kunnen worden.

In dit kader heeft Harvest House besloten om dit voorjaar alle schalen gemaakt uit OPS te vervangen door schalen gemaakt uit rPET. OPS is één van de lichtste plastics en heeft daardoor jarenlang kunnen zorgen voor een reductie in aantallen kilo’s verpakkingsafval. Binnen Europa kunnen echter niet alle recyclesystemen OPS goed verwerken. Dit staat haaks op de ambitie van Harvest House om áls er plastic ingezet wordt, dat dit recyclebaar is zodat het bijdraagt aan een circulaire plastic economie.
De omschakeling van OPS naar rPET heeft dit voorjaar geleidelijk plaatsgevonden. Vanaf week 20 wordt er geen OPS meer gebruikt en kunnen alle klanten van Harvest House profiteren van deze verduurzamingsslag.

Wilt u meer weten over onze inspanningen om te verduurzamen? Neem dan contact op met Harvest House, Mark Versluis, ketenmanager, tel. 06 22 515 345.

.

Bekijk alle nieuwsberichten