Omzet Harvest House groeit met ruim 10%

Coöperatie Harvest House heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een omzetgroei van ruim 10%. Dat werd duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering.

De leden van Harvest House hebben op 18 juni tijdens de algemene ledenvergadering de jaarrekening 2019 vastgesteld. De gezamenlijke omzet van de coöperatie en haar bedrijven groeide in 2019 met meer dan 10% naar € 835 miljoen, het areaal groeide naar 1031 ha. De bemiddelingsomzet steeg met 12%, met name dankzij meer productaanbod door een groter areaal van de leden en een gemiddeld hogere opbrengst per hectare. De omzet van de eigen bedrijven groeide met 13%, grotendeels door meer verkoop aan Europese retailers. De resultaten van Snijpunt, dat in 2018 werd overgenomen, droegen hieraan positief bij. In het afgelopen jaar heeft de coöperatie geïnvesteerd in de uitbreiding van de bedrijfshal van Snijpunt en de automatisering van het productieproces.

Vooruitzichten 2020
Harvest House is een van de grootste telersverenigingen van Nederland en vertegenwoordigt ruim 50 telers van tomaten, paprika’s en komkommers. Harvest House richt zich op het leveren van toegevoegde waarde en investeert daarom in toenemende mate in innovatie. De activiteiten van Snijpunt en Food Fellows, gericht op verwerkte en bewerkte (vrucht)groenten, zijn daar een goed voorbeeld van. Onder het consumentenmerk Food Fellows komen in de komende jaren meer productinnovaties op de markt.
Het jaar 2020 zal voor Harvest House de focus liggen op de impact van het coronavirus. Tot nu toe is de coöperatie er goed in geslaagd de belangrijkste bedrijfsactiviteiten voort te zetten en is de continuïteit niet in het geding.

Bekijk alle nieuwsberichten