Harvest House levert jaarrond, duurzaam en volgens Nederlandse kwaliteitsnormen

Harvest House vruchtgroentetelers telen met respect voor mens, milieu en omgeving

Milieu & omgeving

Vruchtgroenten telen met respect voor mens, milieu en omgeving, dat doen al onze telers.

Bij Harvest House willen we immers de bron zijn van een gezond leven, dit bereik je echter niet alleen door gezonde producten te telen. Dit doel dragen wij uit in alle aspecten van de bedrijfsvoering. De telers van Harvest House werkten al duurzaam voordat het een actueel issue werd. Onze telers kijken voortdurend met een kritische blik naar de bedrijfsvoering zoals het verbruik van energie, meststoffen en water. Ze zijn zich bewust van hun rol in de maatschappij en geven graag het goede voorbeeld.

Biologische gewasbescherming

Zo telen onze vruchtgroentetelers met biologische gewasbescherming.

Om de planten en vruchten te beschermen tegen ziekten en plagen maken onze telers gebruik van biologische gewasbescherming. Biologische gewasbescherming is het bestrijden van ziekten en plagen met nuttige organismen (natuurlijke vijanden) en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen. Tegen iedere plaag/ziekte wordt gericht een natuurlijke vijand ingezet. De bedoeling van het inzetten van een natuurlijke vijand is dat er een natuurlijk evenwicht in de kas ontstaat.

Energiezuinig telen

Onze telers doen er alles aan om zo energiezuinig mogelijk te telen.

Niet alleen gaan ze uiterst efficiënt om met fossiele brandstoffen, maar ze zijn ook continu op zoek naar nieuwe manieren om energie op te wekken. Bijvoorbeeld door het gebruik van een WKK of aardwarmte, maar ook door samenwerkingen met andere industrieën en initiatieven. Zoals bijvoorbeeld in Terneuzen, waar een van onze telers samenwerkt met een kunstmestproducent, zijn restwarmte en CO2, die vrijkomt bij de productie van kunstmest, worden in onze kassen gebruikt. Zo helpt clustervorming de duurzaamheid van gehele regio’s te verbeteren.

WKK

Een warmte-krachtkoppeling (WKK) stelt onze vruchtgroentetelers in staat om zeer efficiënt om te gaan met energie. Een WKK wekt energie op waarbij de geproduceerde electriciteit wordt teruggeleverd aan het net en de overgebleven CO2 in de kas door de planten wordt opgenomen.

Aardwarmte

Een nieuwere methode om energiezuinig te telen is met behulp van aardwarmte. Heet water wordt opgepompt uit diepe aardlagen die vervolgens benut wordt om de kassen te verwarmen. Bij Harvest House is een aantal vruchtgroentetelers aangesloten op een aardwarmtebron. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe projecten welke momenteel of binnen korte termijn gerealiseerd worden.

Watermanagement

Water is van groot belang voor een goede tomatenteelt. Op jaarbasis is er gemiddeld per hectare (10.000 m2) tussen de 15.000 tot 20.000 m3 (dat is 15.000.000 tot 20.000.000 liter) water nodig voor de teelt. Het is dus van groot belang voor onze vruchtgroentetelers dat deze processen zo efficiënt en duurzaam mogelijk worden ingericht. Dit gebeurt bij onze telers op verschillende manieren:

Hemelwater/regenwater
Hemelwater/regenwater, al het beschikbare regenwater vangen we op in hemelwaterbassins. Deze worden in de regel aangelegd naast de kassen en de grote varieert van 1.000 m3 per hectare tot 3.500 m3 per hectare.

Omgekeerde osmose
Omgekeerde osmose, bij dit proces wordt grondwater opgepompt en gefilterd, dit met name omdat ons grondwater in de regel zout is. Het schone, zoete water is beschikbaar voor de teelt en wordt in het hemelwaterbassin gepompt. Het zoute water (dit wordt ook wel brijn genoemd), dat overblijft na het osmose proces wordt terug gebracht in de bodem.

Regenwateropvang

Zuinig omgaan met water is bij de schaalgrootte van onze vruchtgroentetelers essentieel. Bij de kassen bevinden zich grote waterbassins waarin regenwater jaarrond wordt opgevangen. Dit water wordt gefilterd en vervolgens in de kas gebruikt.

Waterrecirculatie

Het uitgangspunt hierbij is dat door waterrecirculatie het overtollige water en de voeding die de plant niet gebruikt, wordt opgevangen in een tank, gezuiverd en daarna hergebruikt met nieuwe voeding. Door het recirculatiesysteem hoeven onze vruchtgroentetelers in principe geen water, dat gebruikt wordt voor de teelt te lozen.